Dresingy

Dresingy

Kokteilový dresing
Kokteilový dresing
Kokteilový dresing
0,50 €
Cesnakový dresing
Cesnakový dresing
Cesnakový dresing
0,50 €
MIX dresing
MIX dresing
MIX dresing
0,50 €
Tekuté čili
Tekuté čili
Tekuté čili
0,50 €
Kečup
Kečup
Kečup
0,50 €
Tatárska omáčka
Tatárska omáčka
Tatárska omáčka
0,50 €
Sypané čili
Sypané čili
Sypané čili
0,20 €
Bez dresingu
Bez dresingu
0,00 €